ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం కొడుకులు ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నారో…!?

Dharmavarapu Subramanyam son :తెలుగులో చాలామంది కమెడియన్స్ ఉన్నారు. అయితే ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో స్టైల్. అందులో ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం శైలి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. రాజకీయాల్లో కూడా

Read more

ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం గుర్తున్నారా…. కొడుకులు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా?

ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం టాలీవుడ్ లో గొప్ప కమెడియన్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా మిగతా కమెడియన్ లతో పోలిస్తే ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం కామెడీ టైమింగ్ భిన్నంగా ఉంటుంది.

Read more

ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం కొడుకుల ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసా?

తెలుగులో చాలామంది కమెడియన్స్ ఉన్నారు. అయితే ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో స్టైల్. అందులో ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం శైలి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. రాజకీయాల్లో కూడా చేరి,కాంగ్రెస్ తరపున ప్రచారం

Read more