వారంలో 3 సార్లు తాగితే డయాబెటిస్ నియంత్రణలో ఉండటమే కాకుండా నీరసం,అలసట ఉండవు

Diabetic Juice Recipe : ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చిన్న వయస్సులోనే డయాబెటిస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఒక్క సారి డయాబెటిస్ వచ్చిందంటే జీవితకాలం మందులు వాడాలి.

Read more