టాలీవుడ్ సెలబ్రేటిస్ లో ఎంత మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారో తెలుసా ?

డాక్టర్ అవ్వాలనుకుని యాక్టర్ అయ్యానని చెప్పడం వింటుంటాం. కానీ డాక్టర్ చదివి కూడా యాక్టర్ అయినవాళ్లు ఉన్నారు. ఒకప్పుడు హాస్య నటుడిగా ,క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గా, హాస్యంతో

Read more