ఎదురులేని మనిషి సినిమాలో నాగార్జున కూతురిగా నటించిన ఈ పాప ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?

చిన్నప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా నటించి బాగా ఆకట్టుకున్న వాళ్ళు పెద్దయ్యాక స్టార్స్ రాణించవచ్చు . ఆకట్టుకోలేక పోవచ్చు. ఏదైనా జరగొచ్చు. ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే హీరోయిన్ కూడా

Read more