కాఫీ పొడి+గుడ్డు కలిపి జుట్టుకి పట్టిస్తే ఏమి అవుతుందో తెలుసా?

Hair fall with coffee powder and egg : వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, సరైన పోషకాలు ఉన్న ఆహారం తీసుకోకపోవడం, తల స్నానం చేసి సమయంలో

Read more