ఎగ్ తో సింపుల్ గా అట్టు వేసుకుందామా

కావలసిన పదార్ధాలు కోడిగుడ్డు 4 పచ్చి మిరపకాయలు 2 (చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి ) పెద్ద ఉల్లిపాయలు 2 (చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి )

Read more