గుడ్డు వాడుతున్నారా…అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

egg benefits in telugu :గుడ్డు పొరపాటున పగలటం సహజమే. అలా పగిలి నేల మీద సొన కారితే దాన్ని బట్టతో తుడవకూడదు. దానిమీద ఉప్పుని చల్లాలి.

Read more