ఏకలవ్య సినిమా గురించి నమ్మలేని నిజాలు…ఎన్ని కోట్ల లాభం వచ్చిందో ?

Ekalavya movie telugu : మహా భారతంలో ఏకలవ్యుని ప్రస్తావన చిన్నదే అయినా అతడి గురుభక్తి లోకవ్యాప్తమైంది. అందుకే ఇతడి కథను తెరకెక్కించాలని కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినా

Read more