స్నానం చేసే నీటిలో 1 స్పూన్ కలిపితే నొప్పులు,బెణుకులు తగ్గి కండరాలు ఉత్తేజితం అవుతాయి

epsom salt uses :స్నానానికి వేడి నీళ్లు రెడీ చేసుకున్నారా? అయితే అందులో ఒక స్పూన్ ఎప్సం సాల్ట్ ను(Epsom salt) వేసి ఓ రెండు నిమిషాల

Read more