కోహ్లీ తాగే నీరు మంచి నీళ్ళే కాదట… మరి ఏమిటో తెలుసా?

పల్లెటూర్లలో మంచి నీటి కోసం రోజుకు అయిదు పది కిలోమీటర్ల మేరకు వెళ్లే పరిస్థితి ఇండియాలో ఇప్పటికి అక్కడక్కడ ఉందంటే అతిశయోక్తి కాదు.మంచి నీటి కోసం ఇంకా

Read more