వ్యాయామం సరదాగా చేయాలంటే….

జిమ్ కి వెళ్ళాలంటే బోర్…. వాకింగ్,సైక్లింగ్ వంటివి చేయాలని అనిపించదు. వ్యాయామాలు సరదాగా ఉండాలి. అదే సమయంలో సన్నగా మారాలి. వాటిని కోరుకొనే అమ్మాయిలకు కొన్ని సులువైన

Read more

ఎక్సర్‌సైజ్‌కి ముందు ఏం తినాలి.. తర్వాత ఏం తినాలి.

ఎక్సర్‌సైజ్ చేస్తున్నారా.. ఈ విషయంలో ప్రతీ ఒక్కరూ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మరీ ముఖ్యంగా డైట్ పాటించాలి. ఇందులోనూ ఎక్సర్‌సైజ్ చేయడానికి ముందు.. ఎక్సర్‌సైజ్ తర్వాత ఎలాంటి

Read more