చిరంజీవి చేసిన ఈ పనుల గురించి తెలిస్తే మెగాస్టార్ ఎందుకు అయ్యాడో అర్ధం అవుతుంది

స్వయం శక్తితో చిన్న స్థాయినుంచి మెగాస్టార్ స్థాయికి ఎదిగిన చిరంజీవి ఎవరినీ నొప్పించని, అందరినీ మెప్పించే మృదు స్వభావి. ఇటు సినీ రంగం కావచ్చు, అటు రాజకీయ

Read more