మీ కళ్ళను చూసి మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో ఇట్టే చెప్పేయొచ్చు…. ఎలాగో తెలుసా ?

కళ్ళు అనేవి మన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతిని చూడడానికి దేవుడు ప్రసాదించిన వరం. అంతేకాక కళ్ళు మనకు ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని చూపుతాయి. అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు

Read more

కంటి నరాలు బలంగా ఉండి కంటి చూపు బాగా పెరగటానికి వ్యాయామాలు

eyesight exercise : కంటికి ఎక్కువగా ఒత్తిడి ఇవ్వకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. కళ్ళతో చిన్న చిన్న అక్షరాలు, లైట్స్, స్క్రీన్స్ ఎక్కువగా చూసినప్పుడు కంటి నరాలు,

Read more