కంటి చుట్టూ నల్లటి వలయాలకు చెక్ పెట్టాలంటే….

ఎక్కువసేపు కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని పనిచేయటం, రాత్రి,పగలు తేడా లేకుండా ఎక్కువగా వెలుతురు ముందు గడపటం వంటివి కళ్ళ సమస్యలకు కారణం అవుతాయి. దీని వలన క్రమంగా

Read more

కంటి దురదలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా..? ఇలా తప్పక ప్రయత్నించండి

Eye itching : కంటి అలసట తొలగిపోవాలంటే… కీరను చక్రాల్లా కోసి కళ్లపై ఉంచుకుని పది నిమిషాల తరువాత తీసేయాలి. కళ్ల అలసట పోతుంది. కంటి మంట

Read more