చర్మ సౌందర్యాన్ని దెబ్బతీసే ఒత్తిడి…ఎలా అధికమించాలి

ఒత్తిడి….. మహా ప్రమాదకరమైన పదం. పైకి కనిపించకపోయినా ఇది చేసే నష్టం అంతా ఇంతా కాదు. ఒత్తిడి కారణంగా బిపి,గుండెజబ్బులు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు సంభవిస్తాయని మనకు

Read more