సోంపుతో ఇలా చేస్తే చాలు ఎంతటి నల్లని ముఖం అయినా తెల్లగా మెరిసిపోతుంది

Beauty benefits-of-fennel seeds : సోంపు గింజలలో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అయితే బ్యూటీ ప్రయోజనాలు కూడా దాగి ఉన్నాయి. సోంపు చర్మ చాయను మెరుగుపరచటానికి,మొటిమలను

Read more

ఇది రాసి 5 నిమిషాలు ఉంటే చాలు ఎంతటి నల్లని ముఖం అయినా తెల్లగా మారుతుంది

Charcoal Face Mask :ఈ రోజుల్లో ఆడ మగ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అందం మీద శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. దాంతో ముఖం అందంగా కాంతివంతంగా

Read more