అలనాటి నటుడు,ఫైట్ మాస్టర్ కొడుకు కూడా నటుడే అతడెవరో తెలుసా

సినిమా రంగంలో వారసులకు కొదవలేదు. అయితే టాలెంట్ ఉంటేనే నిలదొక్కుకుంటారు. ఒకప్పుడు స్టెంట్ మాస్టర్ రాఘవులు అంటే అందరికీ తెల్సిన వ్యక్తి. ఇండియన్ సినిమా పుట్టాక తెలుగు

Read more