భోజనం చేసేటప్పుడు మంచి నీటిని ఎక్కువగా తాగితే ….ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ ఉన్నవారు…

Drink water between meals : మనం భోజనం చేసే విధానాన్ని బట్టి మన జీర్ణశక్తి ఆధారపడి ఉంటుంది. మనలో చాలా మంది భోజనం మధ్యలో నీటిని

Read more