కమల్ హాసన్ తో విడిపోయాక గౌతమి పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

సినీ రంగంలో నటీనటుల జీవితాలు చూస్తే ఒక్కక్కరిదీ ఒక్కో మలుపు. ఎప్పుడు ఎవరి జీవితం ఎలా మలుపు తిరుగుందో ఎప్పుడు, కల్సి వుంటారో, ఎప్పుడు విడిపోతారో చెప్పలేం

Read more