నాడు వాళ్ళను ఆదుకున్నాడు … నేడు దీనస్థితిలో ఉన్నాడు ఆ కమెడియన్…. ఎవరో చూడండి

తెలుగు సినిమాలో వింతలూ విశేషాలు ఎన్నో ఉంటాయి. ఇదో మాయా ప్రపంచం. చెప్పేది ఒకటి చేసేది మరొకటి అంటే ఏమిటో ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు ఎందరికో

Read more

నటుడు గౌతమ్ రాజ్ కొడుకు హీరోగా సక్సెస్ కావటానికి గౌతమ్ రాజు ఎన్ని పాట్లు పడుతున్నాడో?

మనం ఒకటి తలిస్తే దైవం మరొకటి తలచింది అని అంటారు కదా. సరిగ్గా నటుడు గౌతమ్ రాజు విషయంలో అదే జరిగింది. ఒకప్పుడు స్టార్ కమెడియన్ గా

Read more