కళ్యాణి సీరియల్ హీరోయిన్ గాయత్రీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా?

బిగ్ స్క్రీన్ కంటే స్మాల్ స్క్రీన్ లో నటించే వాళ్ళకే క్రేజ్ ఎక్కువా అనేట్టు వ్యవహారం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 12మొదలు వచ్చే సీరియల్స్ అన్నీ

Read more