కమెడియన్ గీతా సింగ్ పెళ్లేందుకు చేసుకోలేదో తెలిస్తే అయ్యో పాపం అనకుండా ఉండలేరు

వెండితెరపై మనల్ని తమ హాస్యంతో కడుపుబ్బా నవ్విస్తుంటారు హాస్యనటులు. కానీ అందరినీ నవ్వించే హాస్యనటులు నిజ జీవితంలో బంధాలకు,సెంటిమెంట్లకు దాసోహం అయిపోతారు. త్యాగాలకు సిద్ధం అయిపోతారు. అలాంటి

Read more