సూర్య నమస్కారంలో ఉన్న ముఖ్య దశలు

సూర్య నమస్కారం అనేది, యోగాసనాలలో ఉన్న ముఖ్యమైన మరియు లాభదాయకమైనదిగా చెప్పవచ్చు. ఈ యోగాసనంను రోజు అనుసరించటం వలన అన్ని రకాలుగా ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, ఇందులో

Read more

యోగా సాధనలో ఉన్న నియమాల గురించి మీకు తెలుసా?

యోగా చేస్తే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం చేకూరుతుందని, అలాగే శారీరకంగా,మానసికంగా ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు. అయితే యోగ చేయటానికి కూడా ఒక విధి,విధానం ఉన్నాయి. యోగాను నియమ నిష్టలతో

Read more

యోగాసనాల వలన పురుషులకు కలిగే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

యోగ యొక్క స్థిరమైన సాధన వలన మీ ఆరోగ్యం రోజు రోజుకు మెరుగుపడుతుంది. యోగ వలన మానసిక ఒత్తిడి, మానసిక ఏకాగ్రత అభివృద్ధి చెందుతుందని శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైంది.

Read more

పతంజలి యోగ సూత్రాలు.

పతంజలి యోగసూత్రాలు అనేది నాలుగు అధ్యాయములు గా విభజింపబడినది. సమాధిపద, సాధనపద, విభూతిపద, కైవల్యపద అనేవి ఈ నాలుగు అధ్యాయాలు. ఇవి మానసిక శుద్ధి, పరిపూర్ణత్వం కు

Read more

“యోగ”.. విశ్వవ్యాప్తంగా జనాదరణ.

ఇతర వ్యాయామాలు శారీరక ధారుడ్యం మాత్రమే మెరుగుపరుస్తాయి. కానీ యోగా లోని ధ్యానం, ప్రాణాయామం వంటి ప్రక్రియలు, మానసిక ఆరోగ్యం,ఏకాగ్రత, స్థిరచిత్తం, ప్రశాంతత వగైరాలకు కారణమౌతాయి. ఆధ్యాత్మిక

Read more

“యోగ” అంటే ఒక పరిపూర్ణత్వం..

సంస్కృత పదం “యుజ్ ” ఉచ్ఛారణలో “యోగ” గా పరిణామక్రమం చెందింది. సంస్కృతం లో “యుజ్” అంటే ఏకం కావడం అలాగే జోడింపబడడం అని అర్ధం. శారీరక

Read more