బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్ళటానికి సమయం లేదా… అయితే ఇలా చేస్తే ముఖం తెల్లగా మెరిసిపోతుంది

Besan Face Glow Tips In telugu : ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఒక్కరికి అందం మిద శ్రద్ద పెరిగింది. ముఖం అందంగా కనిపించటం కోసం

Read more

5 రూపాయిల ఖర్చుతో ఎంతటి నల్లని ముఖం అయిన తెల్లగా,కాంతివంతంగా మెరుస్తుంది

Sanagapindi Face Glow Tips : ముఖం అందంగా, తెల్లగా, కాంతివంతంగా మెరవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అది సహజం కూడా. ముఖం మీద మొటిమలు, నల్లటి

Read more

గుడ్డులో ఇది కలిపి ముఖానికి రాస్తే ఎంతటి నల్లటి ముఖం అయినా తెల్లగా మెరిసిపోతుంది

Face Glow Tips : ఈ రోజుల్లో మారిన జీవనశైలి పరిస్థితులు, వాతావరణంలో కాలుష్యం వంటి కారణాలతో తాన్, ముడతలు, మృత కణాలు  ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. వీటి కారణంగా

Read more

2 నిమిషాల్లో ముఖం మీద నల్లని మచ్చలు లేకుండా తెల్లగా,కాంతివంతంగా మారాలంటే…

Home Remedies for Glowing Skin In Telugu : ప్రతి ఒక్కరు ముఖం అందంగా,కాంతివంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. దాని కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టటానికి అయినా

Read more