సంతోషం సినిమాలో నాగార్జునతో ఆడి పాడిన గ్రేసీ సింగ్ సినిమాలకు దూరంగా ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?

సంతోషం సినిమాలో నాగార్జునతో జోడి కట్టిన గ్రేసీ సింగ్ గుర్తు ఉందా? ఆమె తన అందం,అభినయంతో కుర్రకారు గుండెలో గుబులు పుట్టించింది. తెలుగులో ఈ భామ పెద్దగా

Read more