ఈ పేస్ట్ ని తలకు రాసి 30 నిమిషాల తర్వాత స్నానం చేస్తే జుట్టు రాలకుండా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది

Banana Pack :ఈ మధ్య కాలంలో చిన్నవారి నుండి పెద్దవారి వరకు ఆడ మగ తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధ పడుతున్నారు.

Read more

జుట్టు చిట్లిపోతుందా. అయితే ఈ ప్యాక్స్ ట్రై చేయండి

జుట్టు ఊడిపోవటం అనేది చాలా మంది ఎదుర్కొనే అతి సాదారణ సమస్య. ఇది కాకుండా జుట్టు చివరలు పగిలి కాంతిని కోల్పోయినట్టు ఉంటాయి. ఈ సమస్యకు బ్యూటిపార్లర్

Read more