శరీరంపై పడిన హోలీ రంగులు పోవాలంటే..ఇలా చేయండి.

రంగుల పండుగ రానే వచ్చింది. ఈ సమయంలో ప్రతీఒక్కరూ కలర్స్ చల్లుకుంటూ హాయిగా గడిపేస్తారు. దగ్గరివారు, ఇష్టమున్న వారు ఎవరిపైనైనా సరే కలర్స్ పూసి ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు.

Read more

హోలీ పండుగ జరుపుకోవటానికి గల కారణాలు ఏమిటో తెలుసా?

హోలీ పండుగ జరుపుకోవటానికి కొన్ని కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. హిరణ్యకశపుడు ఒక రాక్షస రాజు . ఎప్పుడు విష్ణు చింతనలో ఉండే కొడుకు ప్రహ్లాదుణ్ణి మట్టుబెట్టాలని నిర్ణయించుకొని

Read more