హార్స్ రైడింగ్ లో నంబర్ వన్ హీరో ఎవరు?

జానపద సినిమా నేపధ్యమే కాదు,మామూలు సినిమాల్లో కూడా గుర్రాలు కనిపిస్తాయి. హార్స్ రైడింగ్ లు ఉంటాయి. ఆనాటి హీరోల మొదలుకుని ఇప్పటి హీరోల వరకూ హార్స్ రైడింగ్

Read more