ఇడ్లీ పిండి త్వరగా పులవాలని వంట సోడా కలుపుతున్నారా..అయితే జాగ్రత్త…?

Adding Baking Soda: దోశ, ఇడ్లీ పిండి తొందరగా పులిసేలా చేయటానికి మనలో చాలామంది బేకింగ్ సోడా లేదా వంట సోడా వేస్తూ ఉంటారు. ఇలా సోడా

Read more

టిఫిన్ గా ఇడ్లీ, దోశ, వడ తింటున్నారా. అయితే ఆ వ్యాధి భారిన పడక తప్పదు

మూడు పూటలూ అన్నం తింటే లావవుతాం.కాబట్టి ఉదయం రాత్రికి టిఫిన్స్ చేసామనుకో కొంతలో కొంత అయిన పెరిగిన బరువు తగ్గించుకోవచ్చు చాలామంది బరువు తగ్గడానికి అనుసరించే విధానం

Read more