అయ్యో…,మన ఇడ్లి మనది కాదట…ఇడ్లి గురించి నమ్మలేని నిజాలు

సౌత్ ఇండియా వారికి టిఫిన్ అనగానే టక్కున గుర్తుకు వచ్చేది ఇడ్లి. ముఖ్యంగా తమిళనాడు ఇడ్లికి చాలా ఫేమస్. ఇన్నాళ్లుగా ఇడ్లి అనేది ఇండియాలోనే పుట్టిందని, అది

Read more