ప్రదక్షిణ వల్ల లాభమేంటి.. ఎన్నిసార్లు చేయాలి

దేవుని దర్శనం కొరకు దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ప్రదక్షిణ చేయటం అనేది సాధారణంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ప్రదక్షిణను రెండు రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు. ఒకటి ఆత్మ ప్రదక్షిణ,

Read more

మగవారికి ప్రవేశం లేని ఆలయాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా?

ఇప్పటివరకు మహిళలకు ప్రవేశం లేని ఆలయాల గురించి తెలుసు. కానీ మగవారికి ప్రవేశం లేని ఆలయాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? అవి ఎక్కడ ఉన్నాయని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? ఆ

Read more