స్టార్ యాంకర్ సుమ పిన్ని కూడా మనం రోజు బుల్లితెర పై చూస్తున్ననటి…ఎవరో తెలుసా?

బుల్లితెర రంగం వచ్చిన దగ్గర నుంచి దాన్నే అంటిపెట్టుకుని అలరించే వాళ్ళెందరో ఉన్నారు. అందులో అగ్రగామిగా స్టార్ యాంకర్ సుమ గురించి ప్రస్తావిస్తే, రెండున్నర దశాబ్దాలుగా తన

Read more