చిరంజీవి “ఇంటి గుట్టు ” సినిమా గురించి ఈ నమ్మలేని నిజాలు మీకు తెలుసా ?

చిరంజీవి ప్రారంభ దశలో సుప్రీం హీరోగా పిలవబడక ముందే కొన్ని సినిమాలు వచ్చి మంచి హిట్ అందుకున్నాయి. అందులో కె బాపయ్య డైరెక్షన్ లో వచ్చిన ఇంటిగుట్టు

Read more