ఐరెన్ లెగ్ శాస్త్రి కొడుకు దయనీయ స్థితి చూస్తే గుండె కరుగుతుంది….పాపం ఎలా ఉన్నాడో?

సినిమాలకు ముహూర్తాల వేడుకలకు వెళ్తూ నటనపై ఆసక్తి పెంచుకుని పలు చిత్రాల్లో నటించిన ఐరెన్ లెగ్ శాస్త్రి మద్యానికి బానిసై అప్పట్లో హఠాన్మరణం చెందాడు. అయితే అతని

Read more