ఈ హీరోని గుర్తు పట్టారా? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉన్నాడో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

సినీ ప్రపంచంలో హిట్ కొడితే అందలం ఎక్కిస్తారు. అదే ప్లాప్ అయితే వారి పరిస్థితి చెప్పనవసరం లేదు. కొంత మంది హీరోలు మొదట్లో హిట్స్ కొట్టిన ఆ

Read more