కాబూలీ శనగలు Vs నల్ల శనగలు…ఏది తింటే మంచిది…నమ్మలేని నిజాలు

kala Chana Vs kabuli Chana : కాబూలీ శనగలు మరియు నల్ల శనగలు రెండింటిలోను ఎన్నో పోషకాలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ

Read more