ఆ హీరోను కియారా కొట్టేసిందట…నిజంగా…???

అందరి మాదిరిగానే సినీ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎవరినైనా కొట్టాలని అనిపిస్తే మాత్రం సమయం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. వచ్చినపుడు వదిలి పెట్టరు. అసలు విషయంలోకి వెళ్తే, గతంలో

Read more