kakinada kaja

Kitchen

కాకినాడ కాజా కు అరుదైన గుర్తింపు

కాజా పేరు వినని వారు ఉండరు.ఆ పేరు ఖండాంతరాలు దాటి మరీ వెళ్ళిపోయింది.అసలు కాకినాడకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది అంటే అది కాజా మహిమే.ఆ కాజాలను ఇంత

Read More