కంటి అద్దాల వలన ముక్కుపై ఏర్పడే నల్లటి మచ్చల నివారణకు చిట్కాలు

కలబంద రసం నల్లటి మచ్చలను తొలగించే గుణం ఉంది. ఇది ముక్కపై నల్లని మచ్చ ఉన్న ప్రాంతంలో ప్రతి రోజూ రాసి 15 నుంచి 20 నిమిషాల

Read more