కడుపుబ్బా నవ్వించిన కల్పనా రాయ్ నిజ జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలో… ఎలాంటి స్థితిలో చనిపోయిందో తెలుసా?

ప్రతి మనిషి జీవితంలో కష్టాలు ఉంటాయి,సుఖాలు ఉంటాయి . ఇక కొంతమందికైతే కష్టాల కడగండ్లు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. జీవితమంతా కష్టాల్లో కరిగిపోతుంది. ఇది చూస్తే చాలామందికి బాధ

Read more