బయోపిక్ ల కాలంలో కాంతారావు మూవీ ఏమవుతుందో తెలుసా… కాంతారావు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో తెలుసా?

టాలీవుడ్ లో కావచ్చు,కోలీవుడ్ కావచ్చు,చివరకు బాలీవుడ్ అయినా సరే,ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క ట్రెండ్ నడుస్తుంది. ఇక ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా బయోపిక్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఒకప్పుడు జానపద చిత్రాల

Read more