కార్తీకమాసంలో ఏమి చేసిన చేయకపోయినా డిసెంబర్ 3 వ తారీఖు ఆఖరి సోమవారం ఈ ఒక్కటి చేస్తే పాపాలు తొలగి కోటి జన్మల పుణ్యం

కార్తీక మాసం అంటే శివునికి చాలా ప్రీతికరమైనది. కుమారస్వామిని కృత్తికలు పెంచటం వలన కార్తీక మాసానికి కార్తీకం అని పేరు వచ్చింది. కార్తీక సోమవారం వ్రతం చేస్తే

Read more

కార్తీక మాసంలో దీప దానం ఏ రోజున ఏ సమయంలో చేస్తే అఖండ ఐశ్వర్యం,పుణ్యం కలుగుతాయో తెలుసుకొని ఆచరించండి

కార్తీక మాసంలో స్నానాలు,దానాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. అలాంటి దానాలలో దీప దానం ఒకటి. కార్తీక మాసంలో దీప దానం చేస్తే కోటి గోదానాలు చేసిన ఫలితం కలుగుతుంది.

Read more

కార్తీక మాసంలో ఏ రోజు ఏ దానాలు చేస్తూ ఏ దేవుణ్ణి పూజిస్తే జన్మ జన్మల పాపాలు తొలగిపోయి అఖండ ఐశ్వర్యం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి

పవిత్రమైన కార్తీక మాసంలో దీపం వెలిగించటం ఎంత ముఖ్యమో దానాలు చేయటం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఈ మాసంలో శక్తి కొలది దానధ‌ర్మాలు చేయమని శాస్త్రాలు చెపుతున్నాయి.

Read more