కథలో రాజకుమారి అవని కంటే కార్తీక దీపంలో నల్లగా ఉన్న దీప ఎంత ఎక్కువ సంపాదిస్తుందో తెలుసా?

కథలో రాజకుమారి సీరియల్ లో ఆషిక గోపాల్ పదుకొనె లీడ్ రోల్ అవని పాత్రను చేస్తుంది. ఈమె కన్నడ భామ. కార్తీక దీపం సీరియల్ లో లీడ్

Read more