పిల్లలు పుట్టకపోవటానికి ఆడ-మగలో అధిక కారణం ఎవరో తెలుసా?

Wife And Husband Relation For Kids :ప్రతీ స్త్రీ తల్లి అవ్వాలనుకుంటుంది, ప్రతీ మగవాడు తండ్రి అవ్వాలనుకుంటాడు. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో పెళ్ళైన జంటలకు త్వరగా

Read more

పిల్లల్లో చురుకుదనం లేకపోవటానికి కారణాలు

సాదారణంగా పిల్లలు ఉరకలు వేసే ఉత్సాహంతో ఉంటారు. వారిలో ఆయాసం,అలుపు అనేవి మచ్చుకు కూడా కానరావు. అలాంటి వారు పెద్దవారిలాగానే అలసిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు దానికి గల

Read more