3 రోజులు పెరుగులో కలిపి తింటే కీళ్లనొప్పులు,డయబెటిస్,రక్తహీనత జీవితంలో ఉండవు

Joint pains In telugu :ఈ రోజుల్లో వయస్సుతో సంబందం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మందుల

Read more

1 స్పూన్ – మోకాళ్లలో గుజ్జు రావటమే కాకుండా కీళ్ల నొప్పులకు శాశ్వత పరిష్కారం

joint pain in telugu: మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేవి ఈ రోజుల్లో వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిలోనూ వస్తున్నాయి. మోకాళ్ళ నొప్పులు అంటే రెండు కీళ్లు

Read more

లక్షలు ఖర్చు చేసినా తగ్గని నొప్పి చింతగింజలతో తగ్గించొచ్చు

ఒకప్పుడు ముసలి వయసులో ఉన్నవాళ్లు ‘మోకాళ్ల నొప్పులు’ అంటూ ఉంటె.. వయసు అయిపోయిందని అనుకునే వారు. కానీ ఈ కాలంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా.. అందరికీ ఈ

Read more

కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నవారు తినకూడని ఆహారం

కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నవారు తినకూడని ఆహారం గతంలో కీళ్ళ నొప్పులు అనేవి వయస్సు మళ్ళిన వారిలో మాత్రమే కనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. మారిన జీవన

Read more

వీటిని ఇలా తీసుకుంటే కీళ్లనొప్పులు నడుంనొప్పి జీవితంలో ఉండవు

వెదురు బియ్యం తో తయారు చేసిన జావను ప్రతిరోజు తీసుకుంటూ ఉంటే కీళ్లనొప్పులు నడుంనొప్పి అన్ని తగ్గిపోతాయి. వాపుని ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా తగ్గిపోతాయి. ఈ

Read more

కీళ్ల నొప్పులకు ఆవాల చిట్కా

ఆంధ్ర అంటే ‘ఆవకాయ’ కు పెట్టింది పేరు. ఆవకాయలో ఆవపిండిదే పెద్దపీట. అంతేకాదు రోజువారీ కూర తాలింపులోనూ ఆవాలు తప్పనిసరే. పరిమాణంలో ఎంత చిన్నగా ఉంటాయో అంత

Read more

చింతగింజల చూర్ణం… మోకాళ్ల నొప్పులు మాయం

మనం ప్రతిరోజు వంటకాల్లో చింత పండును ఉపయోగిస్తాం. దానిలోని గింజల్ని తీసి పారేస్తుంటాం. చింతపండు వల్ల మాత్రమే కాకుండా చింత గింజలతో కూడా మనకు ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి.

Read more

ముప్పైల్లోనే మోకాళ్లనొప్పులా… ఈ ఆర్టికల్ తప్పనిసరిగా చదవండి… మిస్ కాకండి

ఒకప్పుడు మోకాళ్ళ నొప్పులతో మన అముమ్మలు,తాతయ్యలు బాధపడటం చూసాం. కానీ ఇప్పటి రోజుల్లో 30 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి చాలా మందిలో మోకాళ్ళ నొప్పుల సమస్య మొదలు అవుతుంది.

Read more