కోమలి సిస్టర్స్ గుర్తు ఉన్నారా…. బంపర్ అఫర్ కొట్టేసిన కోమలి సిస్టర్…. ఎవరు ఊహించని అఫర్

సినిమా కన్నా బుల్లితెర ప్రభావం ఎక్కువే. అందుకే బుల్లితెర మీద కనిపించిన వాళ్ళను ఆడియన్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు. బుల్లితెరపై నటించేవాళ్లకు, కనిపించేవాళ్లకు పాపులార్టీ కూడా బాగా వస్తోంది.

Read more