అర స్పూన్ పొడి ఇలా తీసుకుంటే అరి కాళ్ళల్లో మంటలు,తిమ్మిర్లు ఉండవు….ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ ఉన్నవారు

Cure leg cramps in diabetic patients : డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తీసుకొనే ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. డయాబెటిస్ ఒక్కసారి వచ్చిందంటే జీవితకాలం మందులు వాడ

Read more

అర చేతులు,అరికాళ్ళల్లో వచ్చే తిమ్మిర్లు,మంటలు నిమిషంలో తగ్గి…జీవితంలో అసలు ఉండవు

How to stop leg cramps immediately : అర చేతులు,అరికాళ్ళల్లో తిమ్మిర్లు అనేవి సాదరణమే. తిమ్మిర్లు వచ్చినప్పుడు సూదులతో గుచ్చినట్టు,తిమ్మిరి వచ్చిన బాగం స్వాధీనంలో లేకపోవటం,జివ్వుమని

Read more