పొరపాటున శివునికి వీటితో అభిషేకం చేస్తే ఏమి అవుతుంది

Lord shiva : శివుడికి రుద్రాభిషేకం, రుద్రయాగం వంటి ప్రత్యేక పూజలు, అర్చనలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక కార్తీక మాసంలో లక్ష బిల్వార్చన, ప్రతినెలా మాస శివరాత్రికి

Read more