‘మిర్చి’ సినిమాలోని ఈమెను గుర్తుపట్టారా..?ఈమె సొంతంగాఎలాంటి Business చేస్తుందో తెలుసా?

ఒక సినిమా తీయాలంటే హీరో హీరోయిన్స్ మాత్రమే కాదు ,విలన్,కమెడియన్స్,సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్స్ ఇలా అందరూ ఉండాలి. ఇందులో ఎవరు లేకున్నా రక్తి కట్టదు. ఎవరికివారే ఇంపార్టెన్స్ కదా.

Read more