మహర్షి రాఘవ జీవితంలో అసలు నిజాలివే…సినీ రంగంలోకి రావటానికి కారణాలు ఇవే

నటించిన సినిమానే ఇంటిపేరుగా మలుచుకున్న వాళ్లలో నటుడు రాఘవ ఒకడు. దాదాపు 170సినిమాల్లో నటించిన రాఘవ టివి రంగంలో కూడా తనదైన ముద్ర వేసాడు. మహర్షి సినిమాలో

Read more